E-Mail Diensten

» E-Mail op domeinnaam

    Standaard kunt u bij Vanderlaan kiezen voor een vast aantal e-mail boxen met daaraan een ongelimiteerd aantal aliassen, of een ongelimiteerd aantal mailboxen met een ongelimiteerd aantal aliassen.

    E-Mail adressen op domeinnaam die bij Vanderlaan worden gehost kunnen via zowel POP3 worden opgehaalt en uitgelezen, alswel via WebMail.

    Vanderlaan weigert als een van de weinige providers de e-mail van haar klanten als kopie te bewaren voor de Nederlandse overheid, waardoor zij word geweigert als lid van het NLIP; én daar zijn we trots op!

    Vanderlaan hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en is van mening dat zonder een gerechtelijk bevel niemand toegang mag krijgen tot de gegevens van haar klanten.

    Daarnaast is Vanderlaan van mening dat op e-mail een zelfde wetgeving moet gelden als voor reguliere post, daarom word alle e-mail van onze klanten op onze machines gecodeerd opgeslagen.

    
Naast onze standaard e-mail diensten hebben wij ook enkele additionele diensten:

» Batched-SMTP

    E-Mailen met uw hele bedrijf, school of instelling? Dat kan natuurlijk ook!

    Vanderlaan bied Batched-SMTP diensten aan tegen betaalbare prijzen met hoge kwaliteit, daarnaast kan Vanderlaan u ook voorzien van alle extra benodigtheden om uw internet verbinding te delen met meerderen.


    »» Batched-SMTP Oplossingen

    Bij batched-SMTP, word een "catch-all" account aangemaakt op de Vanderlaan mailservers voor uw domeinnaam. Hierop word alle e-mail verzamelt die naar de e-mail adressen onder uw domeinnaam worden gestuurt, welke daarna middels een eigen mailserver kunnen worden opgehaalt.

    Dit kan buiten de reguliere weg, ook in gecomprimeerde vorm om uw kosten, wanneer u geen permanente internet verbinding heeft, zo laag mogelijk te houden.

    Daarnaast kan Vanderlaan voorzien in extra veiligheidsmaatregelen indien deze gewenst zijn, zoals een vast IP adres voor op uw locatie.


    »» Mailserver Installatie

    Indien u liever een van onze professionals de installatie van een mailserver laat verzorgen voor op uw locatie, dan kan dat natuurlijk ook; Vanderlaan bied een aantal verschillende mailserver pakketten aan en kan uiteraard ook voorzien in het beheer en/of de installatie van additionele software, zoals een webserver.

    Eventueel kan Vanderlaan zelfs zorg dragen voor de levering van de benodigde apparatuur, wanneer deze niet aanwezig is. Echter is dit minder vaak nodig dan u denkt, neemt u daarom eens geheel vrijblijvend contact met ons op om uw situatie tegen het licht te houden.


    »» Verbindingen delen

    Wanneer u een internet verbinding heeft, kunt u deze uiteraard ook delen met meerderen.

    Vanderlaan en haar technici helpen u graag met advies, raad en daad; daarnaast biedt Vanderlaan graag haar diensten aan voor de aanleg en/of het onderhoud van uw netwerk(en), intranet(s), extranet(s) en VPN oplossingen.     

» SMTP Relaying

    Veel hosting providers bieden u een e-mail adres aan onder uw eigen domeinnaam, maar weigeren zorg te dragen voor het afleveren van uw e-mail aan derden.

    Normaal hoort de aanbieder die zorg draait voor uw internet verbinding hier voor te zorgen, echter gebeurt dit niet altijd.

    Vanderlaan bied daarom de mogelijkheid aan niet klanten om voor een gering bedrag gebruik te maken van de Vanderlaan mailservers voor het afleveren van e-mail; voor Vanderlaan klanten is dit uiteraard gratis.
    

» E-Mail Only hosting

    E-Mail only hosting kan van pas komen wanneer u nog geen eigen website heeft maar wél gebruik wilt maken van e-mail op een eigen domeinnaam, of, wanneer u bijvoorbeeld e-mail provider wenst te worden zoals Hotmail.

    Bij Vanderlaan is alles mogelijk op het gebied van e-mail; neemt u gerust, geheel vrijblijvend, contact met ons op voor meer informatie.